4.2 Meters Vals på DanSteel

Produktion av upp till 4000 mm breda och 5-200 mm tjocka plåtar är nu möjligt.

Quard & Quend i Danmark

Nu finns lagerdimensioner av Quard och Quend material i Quard 400 & 450 samt Quend 700 på lager ...

S355MC Laserplåt i Rättvik

Betad och anoljad i 3000x1500 i 20 & 25 mm finns redo på lager för omgående leverans.

Utökat StångStåls Utbud

Järnsida tar över agenturen för slipat och skalsvarvat stångstål från T.D.R. Acciai Rettificati. 

  • 4.2 Meters Vals på DanSteel

  • Quard & Quend i Danmark

  • S355MC Laserplåt i Rättvik

  • Utökat StångStåls Utbud

HISTORIA

AB Järnsida grundades 1950 av C.W. Werner och Christer Wigelius och var fram till slutet av 70-talet en stor leverantör av grovplåt och profiler från Det Danske Stålvalseværket och Norrbottens Järnverk till den svenska varvsindustrin. Efter varvskrisen utvecklade bolaget försäljningen till de svenska stålgrossisterna och stora slutförbrukare av grovplåt.

 

Sedan mitten av 80-talet ägs och drivs bolaget av Frederik Werner och idag är AB Järnsida den näst största grovplåtsleverantören i Sverige med hela NLKM Europe’s produktportfölj i ryggen.

  

Marknaden har utvidgats och omfattar numera även Finland där löpande båtleveranser av grovplåt sker till de största grossisterna.

  

Utöver NLMK’s produkter levererar AB Järnsida kalldraget stångstål och inom bolaget finns en prefabriceringsavdelning, där vi på uppdrag av våra kunder tar fram och levererar bearbetad plåt genom ett brett kontaktnät av underleverantörer.